Boženka Hejtmancová

Největší životní jistota je změna, proto vše přijímám láskou v srdci.

Boženka Hejtmancová