UMĚNÍ INTIMITY…..ŽENA…v Domě U Slunce 1. patro
21.11 10.30 až 18.00 a 22.11. 2020 9.00 až 17.00 hod
Dnešní doba je o probouzení žen….SLÁVA!
Když se žena začíná duchovně probouzet a poprvé ucítí ženskou esenci…
je naprosto opojená…
Už to nechce jinak a odmítá vše ,co je v ní mužské….
Je to “NĚCO” nežádoucího…,”NĚCO” co už fakt nechce…”NĚCO” co odmítá….
Z mé vlastní zkušenosti a na základě mnoholeté praxe jsem došla k poznání…
že toto není ta “pravá cesta” k probuzení ženy…Žena, která se vzdá,
nebo odmítá mužský aspekt sebe sama,
není schopná se zaintegrovat a realizovat v životě.
Neumí/nemůže se rozhodovat…má pocit, …venku.
Toto vedení je většinou v podobě duchovních učitelů/učitelek, lektorů….partnera…..
Sice cítí…vnímá…to díky znovu nalezenému ženského aspektu sebe sama…ale neumí/nemůže tuto složku “pustit ven do světa”..
Záměrem duchovního probuzení žen v dnešní době…je “NĚCO” jiného…..
Je to návrat ke své přirozenosti…..plné spojení s naší hlubokou intimitou…
UMĚNÍ INTIMITY…….cesta “domů”….ZASVĚCENÍ ŽIVOTEM…
Znovu nalezení ženské esence …..spojení s jemností..něhou a dotek srdce….ŽENA…..PROBUDIT SPÍCÍ ŽENSTVÍ….
Objevení…poznání…a uchopení mužského aspektu v nás……ve chvíli,
kdy jej poznáme jen zaintegrujeme do svého nitra….
a plně jej za pomocí ženského daru transformujeme…
A po nalezení obou čistých esencí…ženské i mužské…je spojíme v jedno…..
snoubíme je v nás….MY..
…JÁ JSEM JÍM A ON JE MNOU…SPOJENÍ LÁSKOU BEZEDNOU….
Cestou UMĚNÍ INTIMITY Vás budu provázet z hloubky srdce….
a za pomocí speciálních technik….
MUENA – HLUBOKÉ UČENÍ LÁSKY… Tato cesta je plná posvátných
rituálů a hlubokých ceremonií…..rituálu smrti….šamanských nástrojů…
vůně šalvěje…NÁS…
Je to především hluboká prožitková práce s tělem…v bezpečném prostředí…
žádná teorie…zápisky…jen prožitek, uložený jako hluboký otisk v našem nitru…
Budeme sytit svou duši tak, aby mohla sama utišit mysl…a abychom mohly dát
kvalitu srdce do všeho co děláme…do všeho čím JSME…
Na společnou cestu s MUENOU….do hloubky UMĚNÍ INTIMITY….se těší Rozárka
vstupné 2300,-
Prosíme závazné přihlášení na webu https://druidskaakademie.cz/
nebo na adrese: seminare@DruidskaAkademie.cz
další informace na tel. 603 948 990 Zobrazit míň

Detaily

21. 11. 2020 - 22. 11. 2020
10:30
Na Roudné 105/1, Plzeň

Rezervace

Umění Intimity

2 300.00 Kč